Pripravujeme !13. misijná konferencia KZ

Moc Božieho slova

Kým našim záujmom je poskytovať prístup k náhravkám tak aby dostupné všetkým, využívame i túto cestu na pokrytie nákladov spojených s prípravou a výrobou CD. CD si môžete objednať na adrese vydavateľstva berea alebo u:
Bohuslav JAVOR
Jesenského 9
900 01 MODRA
ci e-mailom javor@kzmodra.sk.

CD bude zverejnené 11 mesiacov po nahrávke.


Kresťanské centrum BEREA
Pri šajbách 1, 831 06 Bratislava, berea@berea.sk
IČO: 30794358, Čislo účtu: 2629010205/1100, Dalšie detaily ::